simek
Simek time

facebook follow

simek

134 - Outfitting update week 42

18.10.17: Outfitting of Yard no. 134 continues.

Block 1 & 2 will be positioned on barge and joined together shortly. Superstructure will be lifted in place and joined with the hull early in November. 

General outfitting and installation of equipment continues on various areas on the different blocks. 

 

18.10.17: Utrustning av bygg nr. 134 fortsetter.
Blokk 1 & 2 skal snart plasseres på lekteren SIMEK II. Der skal blokkene sveises sammen, og overbygget vil bli løftet på plass ved hjelp av kranskip i begynnelsen av november.