simek
Simek time

facebook follow

simek
2015094 SideSB Logo 23062016    
     
2015094 FrontBB 24052016    
     
     

 

 

 

NY KONTRAKT! Bygg nr. 135.

Simek A/S har inngått kontrakt med rederiet Sealord Group Ltd. Nelson, New Zealand, om bygging av en fiskebåt, 82,9 m lang hekktråler for levering i mars 2018. Prisen er i overkant av NOK 400 millioner.

Dette rederiet er et nytt bekjentskap for Simek, og vi ser frem til et godt samarbeid med rederi og utstyrsleverandører. Simek er svært glad for å få denne kontrakten som har vært i sterk konkurranse med verft fra inn og utland. Rederiet er blant de største fiskebåtrederier i New Zealand, med flere båter i flåten.

Skroget vil bli bygget ved at seksjoner produseres i Polen og fraktes til Flekkefjord på lekter. Seksjonsblokkene fra Polen vil ankomme Simek sommeren 2017, og monteringen vil starte opp på høsten, og vil sikre sysselsettingen til våren 2018. Ingeniører og teknikere på Simek vil omgående bli satt i sving.

Skipet er utviklet av skipsdesignfirma Skipsteknisk i Ålesund, i nært samarbeid med rederiet og naturligvis Simek.

Innredningen er for totalt 44 mann, fordelt på 29 lugarer. Det vil bli lagt stor vekt på at innredningen tilpasses slik at mannskapet skal trives om bord.

Skipet vil bli utstyrt med en motor på ca. 5.400 kW og er forventet å ville få en topp fart på ca. 15 knop.

Skipet er en fabrikktråler med kapasitet på ca 150 tonn fryst produkt på 24 timer, med frysekapasitet på ca 1750m3. Båten har også fiskemelutstyr som kan produsere 60 tonn på 24 timer, og fryserom til dette på ca 400m3 .