simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Construction has commenced

20.01.17: Construction of the blocks for Yard no. 135 has commenced in Poland and at Simek. 
 
Five different blocks are being constructed at two locations in Poland. 
In addition to blocks being built in Poland, the superstructure including wheelhouse and the mast will be constructed at Simek. Construction is well underway and the wheelhouse are nearing completion. 
 
Yard no. 135 will be delivered to owners in March 2018.
 *
20.01.17: Konstruksjonen av seksjonene til bygg nr. 135 har startet i Polen og på Simek.
 
Fem forskjellige blokker skal bygges på to ulike verft i Polen. 
I tillegg til blokkene som bygges i Polen, skal Simek selv bygge de øverste dekkene, inkludert brodekket og masten. Her er arbeidet godt i gang, og stålkonstruksjonene til broen nærmer seg ferdigstillelse. 
 
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.

 

Technical information Yard no. 135 - Teknisk informasjon bygg nr. 135

 

Images from Simek - wheelhouse

Images from Poland