simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Outfitting to commence

02.08.17: Outfitting to commence on Yard no. 135.
Installation of equipment will commence on various parts of the vessel. Outfitting of interior areas will commence in the superstructure and wheelhouse.
Yard no. 135 will be delivered to owners in March 2018.
 
02.08.17: Utrustningen starter på bygg nr. 135.
Arbeidet med å installere utstyr starter snart. Samtidig går arbeiderene i gang med utstrustning av forskjellige området i innredningen.
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.