simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Outfitting update week 42

16.10.17: Outfitting continues on Yard no. 135
  • Block 3 has been positioned on the slipway and joined with the rest of the hull.
  • Block 4, bow section will be joined with hull during week 45.
  • Launching of hull will take place in early December.
Yard no. 135 will be delivered to owners in March 2018.
 
16.10.17: Utrustningen fortsetter på bygg nr. 135.
  • Blokk 3 har blitt plassert på beddingen, og sammensveising med resten av skroget pågår. 
  • Blokk 4 - baugseksjonen vil bli plassert på beddingen i bygghallen i uke 45.
  • Sjøsetting av skroget vil skje i begynnelsen av desember.
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.